פנסיון הסוסים והחמורים של האגודה


מאז הקמתה פועלת האגודה ללא לאות לרווחתם של בעלי החיים, ובהם סוסים וחמורים. למרבה הצער, גם במאה ה-21 סוסים וחמורים רבים עדיין משמשים כבהמות משא, כשבעליהם מענים אותם בעבודת פרך בסחיבת עגלות כבדות, מכים אותם, אינם מספקים להם מזון ומים, אינם דואגים לטיפול רפואי ומסכנים אותם בכבישים.

בעשור האחרון חולצו, טופלו ושוקמו במתקני האגודה למעלה מ-500 סוסים וחמורים, שחיו במצב של הזנחה פושעת ושהיו נתונים תחת התעללות אכזרית מתמדת. במקביל מפעילה האגודה לחצים על הרשויות ועל הגורמים המתאימים לאכיפת החוקים הקיימים ולמיצוי הדין עם העבריינים.

תהליך השיקום של הסוסים והחמורים ארוך, מורכב, וכרוך בהוצאות גבוהות של מזון איכותי ושל טיפולים רפואיים מקצועיים ומקיפים. תרומות מסייעות לנו להעניק לבעלי חיים אלה טיפול מיטבי בתנאים הטובים ביותר. לאחר השיקום, צוות האגודה עושה מאמצים רבים למצוא עבור הסוסים והחמורים בתים אחראיים מתאימים בחוות מוסדרות. כדי להבטיח כי לא ישובו למעגל הסבל, כל אימוץ של סוס או חמור מלווה בחתימת הסכם עם הבעלים החדשים.

אתם מוזמנים להכיר את הסוסים והחמורים המקסימים, שסבלו מהתעללות ממושכת ועברו שיקום על ידי הצוות המסור שלנו.