חברי נבחרת צב"ח של בית הספר "אורט סינגלובסקי" בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר "אורט סינגלובסקי" בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר "אורט סינגלובסקי" בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר "אורט סינגלובסקי" בתל אביב