מיקה, כלבת גולדן מעורבת בת שנה, ממתינה לבעלים חדשים לאחר שמשפחתה נסעה לחו"ל

מיקה, כלבת גולדן מעורבת בת שנה, ממתינה לבעלים חדשים לאחר שמשפחתה נסעה לחו"ל

מיקה, כלבת גולדן מעורבת בת שנה, ממתינה לבעלים חדשים לאחר שמשפחתה נסעה לחו"ל

מיקה, כלבת גולדן מעורבת בת שנה, ממתינה לבעלים חדשים לאחר שמשפחתה נסעה לחו"ל