קבוצה של צעירים נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה מבית הלוחם בתל אביב

קבוצה של צעירים נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה מבית הלוחם בתל אביב

קבוצה של צעירים נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה מבית הלוחם בתל אביב

קבוצה של צעירים נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה מבית הלוחם בתל אביב