משפחת גל בהרכב מלא (ההורים נעמה ודני והילדים דנה ואיתי) בעת אימוצו של מקס לפני כשנה כשהיה גור בן 3 חודשים.

משפחת גל בהרכב מלא (ההורים נעמה ודני והילדים דנה ואיתי) בעת אימוצו של מקס לפני כשנה כשהיה גור בן 3 חודשים.

משפחת גל בהרכב מלא (ההורים נעמה ודני והילדים דנה ואיתי) בעת אימוצו של מקס לפני כשנה כשהיה גור בן 3 חודשים.

משפחת גל בהרכב מלא (ההורים נעמה ודני והילדים דנה ואיתי) בעת אימוצו של מקס לפני כשנה כשהיה גור בן 3 חודשים.