ענת ודובי טפר חוגגים 12 שנים משותפות ומאושרות עם תותי, שאומצה מהאגודה כשהיתה גורה צעירה

ענת ודובי טפר חוגגים 12 שנים משותפות ומאושרות עם תותי, שאומצה מהאגודה כשהיתה גורה צעירה

ענת ודובי טפר חוגגים 12 שנים משותפות ומאושרות עם תותי, שאומצה מהאגודה כשהיתה גורה צעירה

ענת ודובי טפר חוגגים 12 שנים משותפות ומאושרות עם תותי, שאומצה מהאגודה כשהיתה גורה צעירה