75 שנות פעילות

75 שנות פעילות  - אגודת צער בעלי חיים בישראל