תלמידים מבי"ס קיבוץ גלויות בפתח תקווה מבקרים באגודה

תלמידים מבי"ס קיבוץ גלויות בפתח תקווה מבקרים באגודה

תלמידים מבי"ס קיבוץ גלויות בפתח תקווה מבקרים באגודה