חברי נבחרת צב"ח מבית הספר קיבוץ גלויות בפתח תקוןוה מבקרים באגודה

חברי נבחרת צב"ח מבית הספר קיבוץ גלויות בפתח תקוןוה מבקרים באגודה

חברי נבחרת צב"ח מבית הספר קיבוץ גלויות בפתח תקוןוה מבקרים באגודה

חברי נבחרת צב"ח מבית הספר קיבוץ גלויות בפתח תקוןוה מבקרים באגודה