מצלמה ופנס הוכנסו אל תוך הבור באמצעות חבל

מצלמה ופנס הוכנסו אל תוך הבור באמצעות חבל

מצלמה ופנס הוכנסו אל תוך הבור באמצעות חבל

מצלמה ופנס הוכנסו אל תוך הבור באמצעות חבל