חילוץ מוצלח נוסף של כלבה מתוך מאגר מים

חילוץ מוצלח נוסף של כלבה מתוך מאגר מים

חילוץ מוצלח נוסף של כלבה מתוך מאגר מים

חילוץ מוצלח נוסף של כלבה מתוך מאגר מים