ליאור יוגב, יוזמת "חודש למען בעלי החיים" בתיכון עירוני ט בראשון לציון

ליאור יוגב, יוזמת "חודש למען בעלי החיים" בתיכון עירוני ט בראשון לציון

ליאור יוגב, יוזמת "חודש למען בעלי החיים" בתיכון עירוני ט בראשון לציון

ליאור יוגב, יוזמת "חודש למען בעלי החיים" בתיכון עירוני ט בראשון לציון