תודה על הכיבוד הטבעוני. מימין: דומינו'ס פיצה, משמאל: רשת קפה גרג

תודה על הכיבוד הטבעוני. מימין: דומינו'ס פיצה, משמאל: רשת קפה גרג

תודה על הכיבוד הטבעוני. מימין: דומינו'ס פיצה, משמאל: רשת קפה גרג

תודה על הכיבוד הטבעוני. מימין: דומינו'ס פיצה, משמאל: רשת קפה גרג