מימין: זיפו בגיל חודש, חודש וחצי וחודשיים וחצי

מימין: זיפו בגיל חודש, חודש וחצי וחודשיים וחצי

מימין: זיפו בגיל חודש, חודש וחצי וחודשיים וחצי

מימין: זיפו בגיל חודש, חודש וחצי וחודשיים וחצי