מיקה, כלבתה של נעמה, אומצה בגיל שנתיים, כאשר סילבי החתולה היתה בת חצי שנה

מיקה, כלבתה של נעמה, אומצה בגיל שנתיים, כאשר סילבי החתולה היתה בת חצי שנה

מיקה, כלבתה של נעמה, אומצה בגיל שנתיים, כאשר סילבי החתולה היתה בת חצי שנה

מיקה, כלבתה של נעמה, אומצה בגיל שנתיים, כאשר סילבי החתולה היתה בת חצי שנה