תל אביב אומרת מיאו, 2001

תל אביב אומרת מיאו, 2001

תל אביב אומרת מיאו, 2001