קמפיין זה לא מספיק לאהוב

קמפיין זה לא מספיק לאהוב	– אגודת צער בעלי חיים בישראל

קמפיין זה לא מספיק לאהוב