סרוליק – חתול חברותי ומתפנק בן שלושה חודשים שמחפש תשומת לב ופינוקים. מבקש לבנות את חייו, לבנה אחר לבנה, ללא חומות הגנה בבית יציב ואוהב.

סרוליק - חתול חברותי ומתפנק בן שלושה חודשים שמחפש תשומת לב ופינוקים. מבקש לבנות את חייו, לבנה אחר לבנה, ללא חומות הגנה בבית יציב ואוהב.

סרוליק - חתול חברותי ומתפנק בן שלושה חודשים שמחפש תשומת לב ופינוקים. מבקש לבנות את חייו, לבנה אחר לבנה, ללא חומות הגנה בבית יציב ואוהב.

סרוליק – חתול חברותי ומתפנק בן שלושה חודשים שמחפש תשומת לב ופינוקים. מבקש לבנות את חייו, לבנה אחר לבנה, ללא חומות הגנה בבית יציב ואוהב.