איסט – גור ממיס בן שלושה חודשים שכבר ממש רוצה לגדול ולהחכים. הוא מתעניין ומסתקרן מכל דבר וזקוק לבעלים אוהבים שיצעדו עמו בשבילי האוניברסיטה של החיים.

איסט - גור ממיס בן שלושה חודשים שכבר ממש רוצה לגדול ולהחכים. הוא מתעניין ומסתקרן מכל דבר וזקוק לבעלים אוהבים שיצעדו עמו בשבילי האוניברסיטה של החיים.

איסט - גור ממיס בן שלושה חודשים שכבר ממש רוצה לגדול ולהחכים. הוא מתעניין ומסתקרן מכל דבר וזקוק לבעלים אוהבים שיצעדו עמו בשבילי האוניברסיטה של החיים.

איסט – גור ממיס בן שלושה חודשים שכבר ממש רוצה לגדול ולהחכים. הוא מתעניין ומסתקרן מכל דבר וזקוק לבעלים אוהבים שיצעדו עמו בשבילי האוניברסיטה של החיים.