מימין: אלי, כלב מעורב ומקסים בן 10 חודשים ויולי, בורדר קולי מעורבת בת 3 שנים, רוצים להיבחר ביום הבוחר

מימין: אלי, כלב מעורב ומקסים בן 10 חודשים ויולי, בורדר קולי מעורבת בת 3 שנים, רוצים להיבחר ביום הבוחר

מימין: אלי, כלב מעורב ומקסים בן 10 חודשים ויולי, בורדר קולי מעורבת בת 3 שנים, רוצים להיבחר ביום הבוחר

מימין: אלי, כלב מעורב ומקסים בן 10 חודשים ויולי, בורדר קולי מעורבת בת 3 שנים, רוצים להיבחר ביום הבוחר