הגורם לזיהום הקשה ולהצטברות המוגלה הוא שיפוד עץ באורך 15 ס"מ שנעוץ בבטנה

הגורם לזיהום הקשה ולהצטברות המוגלה הוא שיפוד עץ באורך 15 ס"מ שנעוץ בבטנה

הגורם לזיהום הקשה ולהצטברות המוגלה הוא שיפוד עץ באורך 15 ס"מ שנעוץ בבטנה

הגורם לזיהום הקשה ולהצטברות המוגלה הוא שיפוד עץ באורך 15 ס"מ שנעוץ בבטנה