קשובה– חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

קשובה– חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

קשובה– חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל