קריס – חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

קריס – חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

קריס – חתול לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל