פיט – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

פיט – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

פיט – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

פיט – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל