פוקצ'ה – חתולה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

פוקצ'ה - חתולה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל

פוקצ'ה - חתולה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל

פוקצ'ה – חתולה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל