לוקה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

לוקה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

לוקה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

לוקה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל