ברוך – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

ברוך – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

ברוך – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל