מימין: בוני עם אנה אסיסטנטית המרפאה ומשמאל עם אופיר ונתנאל

מימין: בוני עם אנה אסיסטנטית המרפאה ומשמאל עם אופיר ונתנאל

מימין: בוני עם אנה אסיסטנטית המרפאה ומשמאל עם אופיר ונתנאל

מימין: בוני עם אנה אסיסטנטית המרפאה ומשמאל עם אופיר ונתנאל