ניוזלטר, ראש השנה 2007

אגודת צער בעלי חיים בישראל