חברי נבחרת צב"ח של בית הספר תל חי בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר תל חי בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר תל חי בתל אביב

חברי נבחרת צב"ח של בית הספר תל חי בתל אביב