תעודת ההוקרה למאמצים הוותיקים שעיצב בהתנדבות Kamil Mek ונותני החסות לפעילות – טלגל וסולאנו

תעודת ההוקרה למאמצים הוותיקים שעיצב בהתנדבות Kamil Mek ונותני החסות לפעילות - טלגל וסולאנו

תעודת ההוקרה למאמצים הוותיקים שעיצב בהתנדבות Kamil Mek ונותני החסות לפעילות - טלגל וסולאנו

תעודת ההוקרה למאמצים הוותיקים שעיצב בהתנדבות Kamil Mek ונותני החסות לפעילות – טלגל וסולאנו