לעצור מיד את משלוחי העגלים, הבקר והצאן

לעצור מיד את משלוחי העגלים, הבקר והצאן

לעצור מיד את משלוחי העגלים, הבקר והצאן

לעצור מיד את משלוחי העגלים, הבקר והצאן