יו"ר האגודה בהתנדבות, הגב' הילמה שמושקוביץ וח"כ איתן כבל

יו"ר האגודה בהתנדבות, הגב' הילמה שמושקוביץ וח"כ איתן כבל

יו"ר האגודה בהתנדבות, הגב' הילמה שמושקוביץ וח"כ איתן כבל

יו"ר האגודה בהתנדבות, הגב' הילמה שמושקוביץ וח"כ איתן כבל