עטיפת הספר "בובו קטנה". איורים: דאנקו בארקלג'ה מיקונוביק

עטיפת הספר "בובו קטנה". איורים: דאנקו בארקלג'ה מיקונוביק

עטיפת הספר "בובו קטנה". איורים: דאנקו בארקלג'ה מיקונוביק

עטיפת הספר "בובו קטנה". איורים: דאנקו בארקלג'ה מיקונוביק