אנשי חברת החשמל חילצו את היונה והעבירו אותה לנציגי האגודה

אנשי חברת החשמל חילצו את היונה והעבירו אותה לנציגי האגודה

אנשי חברת החשמל חילצו את היונה והעבירו אותה לנציגי האגודה

אנשי חברת החשמל חילצו את היונה והעבירו אותה לנציגי האגודה